Jarl André Storbæk, Noorwegen

Jarl André Storbæk, Noorwegen heeft tijdens het lopende seizoen deel uitgemaakt van de lijst met topscorers, maar heeft nooit in de top 20 geplaatst toen het seizoen voorbij was.

Let op dat dit topscorersgegevens zijn die wij in onze database hebben. Jarl André Storbæk kan deel uitmaken van topscorersranglijsten in andere competities die wij hier niet hebben, of in seizoenen die wij nog niet in onze database hebben.